noenmundo

Tolketjenester

Flere av de ansatte i Vivat International behersker engelsk og kiswahili, muntlig og skriftlig.
Vi har bodd i Øst Afrika i mange år og kjenner språk og kultur der.
Vi tar tolkeoppdrag for bl.a Hero Tolk, Rettsvesenet, Politiet. Immigrasjonsmyndighetene, flyktningekontorer osv.
Også private personer og institusjoner kan be oss om å utføre tolkeoppdrag.
Vi har også erfaring med forsamlingstolking og simultaltolking over tolkesett.