noenmundo

Innkjøp

VIVAT International har mange leverandører som gir oss gode rabatter og vi skaffer det meste innen disse produktgruppene:
• Datautstyr.
• Medisinsk utstyr og medisiner i Norge og Internasjonalt.
• Utstyr og maskiner til Hospitaler.
• Skolemateriell.
• Biler og reservedeler.
• Ny overhalte biler fra Japan.
• Toyota landcruisere.
• Audio visuelt utstyr.
• Vannfilter, flere typer.
• Myggnett.
• Landbruksutstyr og traktorer.
• Byggevarer.
• Kontorutstyr og rekvisita.
• Husholdningsvarer.
• Verktøy og mekanisk utstyr.
• Solcelleanlegg og elektrisk utstyr.
• Brukt sykehus materiell.
• Kontainere.
• Brukt utstyr for bruk i utviklingsland.


VIVAT International ordner med mva. refusjon for varer som er kjøpt gjennom VIVAT. Se eget punkt "Refusjon av mva".