noenmundo

Misjonsorganisasjoner, bistandsorganisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

Det Norske Misjonsselskap
Seehusensg. 41
4024 Stavanger
www.nms.no

Norsk Luthersk Misjonssamband
Sinsenveien 25
0572 Oslo
www.nlm.no

Normisjon
Linstows gate 3
Postboks 7153
0130 Oslo
www.normisjon.no

Metodistkirkens Misjonsselskap
Postboks 2744 St. Hanshaugen
0131 Oslo
www.metodistkirken.no

Haydom Lutheran Hospital
Mbulu, Manyara
Tanzania
www.haydom.com

Scripture Mission East Africa
Langata Road P.O. Box 24569
0052 Karen, Nairobi, Kenya
www.scripture-mission.com

Nordic Medical Centre
Bole sub city Kebele 01, H.No-1244
P.O.Box 18175
Ethiopia
www.nordicmedicalcentre.com

Det Norske Baptistsamfunn
Michelets vei 62c
N-1368 Stabekk
Norge
www.baptist.no

Ingar Kvia
Oreveien 1
4365 Nærbø
Norge
www.ingarkvia.no

I tillegg til disse organisasjonene, brukes vi også av Den Norske Baptistmisjonen, Sjømannsmisjonen, og andre grupper samt enkeltpersoner som trenger hjelp til å sende bagasje, reservedeler og andre forsyninger. Vi leverer over hele verden. Selv om vi er et norsk selskap, stiller vi oss til tjeneste for hvilken som helst organisasjon, gruppe eller enkeltperson over hele verden, uansett nasjonalitet.
Du er velkommen til å gjøre deg bruk av Vivat International A/S.