noenmundo

Velkommen til Vivat International AS!

Vivat startet sitt arbeid i 1983 og ble da etablert som en stiftelse. Selskapet ble omregistrert i 2005 til Vivat International AS. Vivat International AS har spesialisert seg på produkter og transporter til utviklingsland. I tillegg har vi samfunnstjenester som tolking og bibelundervisningsmateriell tilgjengelig. Vivat International har avtale med de store misjonsorganisasjonene i Norge om organisering og utsendelser av bagasje for de som reiser ut og mottak i Norge for levering til den enkeltes hjemmeadresse for de som kommer hjem. Disse tjenestene kan også andre benytte seg av.
Vivat International har verdifull kunnskap om hvilke krav som stilles og om hvilket utstyr som behøves og kan brukes i utviklingslandene.
Vi skaffer produkter fra produsenter både i Norge, andre europeiske land og fra forretningskontakter over hele verden. Vi prøver å betjene våre kunder på en
måte som er både personlig og effektiv.
VIVAT International kan stå til tjeneste med å skaffe mange forskjellige typer produkter. F.eks Biler, bildeler, jordbruksmaskiner og utstyr. Medisiner, og medisinsk utstyr til hospitaler. Byggematerialer, datautstyr, husholdnings varer, kontormateriell etc.
Forsendelsene skjer i full overenskomst med kundene. Vi besørger flyfrakt eller sjøfrakt i kontainere og LCL. Vi samarbeider bare med anerkjente shipping firmaer.
Kontakt oss og du vil få mer informasjon.
Formålet vårt er å assistere misjons- og hjelpeorganisasjoner, men også andre kategorier kunder er velkommen.
Vivat International As tilbyr tolketjenester på engelsk og swahili, både til det offentlige og private.
Vi har i mange år tidligere arbeidet for Norsk Luthersk Misjonssamband i misjonsarbeidet i Kenya. Vi har produsert undervisningsmateriell for radio og TV. Derfor tilbyr vi også undervisningsmateriell og linker på våre nettsider på norsk, engelsk og swahili.
Alltid rede til innsats !!