noenmundo

Refusjon MVA

Refusjon av merverdiavgiften
Bor du i utlandet kan du få tilbakebetalt merverdiavgiften når du kjøper varer i Norge og tar disse med når du reiser ut av Norge.
Vi viser til Tollvesenets internettside for utfyllende informasjon.

"Merverdiavgift
I henhold til MVAL 16 nr.1 skal det blant annet ikke svares merverdiavgift ved salg av varer til utlandet. Vilkårene er fastsatt i forskrifter gitt av Finansdepartementet, jf. forskrift nr.24 av 23. februar 1970 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet m.v., og forskrift nr.35 av 31. juli 1970 om legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet m.v. "

Å handle gjennom VIVAT
VIVAT International kan være behjelpelige med innkjøp, tolldeklarasjon og mva. refusjon.
Det forutsetter at varekjøp skjer i VIVAT's navn. Det skjer ved at VIVAT står for innkjøp eller at du handler på rekvisisjon gjennom VIVAT. Vivat tar 10% ved private innkjøp som ikke skjer på denne måten må den enkelte selv ordne med mva. refusjon og tolldeklarasjon for. Trykk her for nødvendig informasjon.
Utførsel privat:
For mer informasjon om utførsel av varer viser vi til Tollvesenets internettside. Trykk her for å gå til nettstedet.

Trykk her for informasjon om: "Tilbakebetaling av merverdiavgift ved turistsalg"

Trykk her for skjema "Utførsel av varer av person bosatt i utlandet"